Informácie o organizácii

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 2 zák. č. 2013/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Vedená v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/25/203.

PRÁVNA SUBJEKTIVITA

Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.
TUKE, Letná 9, 04001 Košice-Sever
IČO: 45741450
Právna forma: 701 Združenie (zväz, klub, spoločnosť)
IBAN: SK5909000000005052759011
BIC: GIBASKBX

ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Zakladateľ: Ing. Peter VRÁBEL

ŠTATUTÁRNY ORGÁN n.o.
Riaditeľ: Ing. Peter VRÁBEL

NAJVYŠŠÍ ORGÁN n.o.
Člen správnej rady: Ing. Dorota FEKETEOVA
Člen správnej rady: Bc. Martin HVIZDOŠ
Člen správnej rady: Bc. Jakub ONDIRA

REVÍZOR n.o.
Revízor: Ing. Marek DUFALA

Charakteristika organizácie

Vznik organizácie a projektu AZU je reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná a ani im neposkytuje ďalšie možnosti uplatnenia. Často sa stretávajú s problémom, že nemajú dostatočné skúsenosti s problematikou v danom študovanom odbore. Pre zaradenie na trh práce je potrebné, aby študenti nadobúdali aj vedomosti mimo ich odboru, kde sa otvára priestor pre „medzifakultné“ spolupráce.

Víza, misia, poslanie

Chceme priniesť študentom možnosť zapojiť sa do zaujímavých online aktivít, ako aj workshopov, možnosť stretnúť sa so spoločnosťami a ich lídrami. Chceme podporovať vedomosti, osobné postrehy, ale i osobné hodnoty, ktoré prinášajú úspech celej spoločnosti. Na naplnenie tohto cieľa chceme využiť okrem pravidelných stretnutí so študentmi aj online kurzy vzdelávania, seminárnu video sekciu a aj rôzne možnosti spätnej väzby pre zamestnávateľov. Univerzitný koordinátor bude Vašim spojením so študentmi, bude pre študentov zabezpečovať priestor na stretnutie s firmami, podávať im pomocnú ruku a pripravovať pre firmy v spolupráci s Vami hodnotný obsah.

Činnosť a program

Základom nášho programu je 5 druhov činností (modulov), ktoré v spolupráci s firmami vytvárajú komplex vedomostí, ktoré študentovi zabezpečia ďalší rozvoj jeho schopností, znalostí a zvyšujú mu šancu na úspech po ukončení štúdia.

 

Aktuálna správa

Newsletter