Podmienky registrácie

Potvrdením súhlasu dotazníka udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v DOTAZNÍKU DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU, podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“)  v  organizácii Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. na účely dobrovoľníctva. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriete na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Aktuálna správa

Newsletter