Prinos kompetencií dobrovoľníkom

Definované profily a ich činnosti prinášajú dobrovoľníkom kľúčové kompetencie:

  • komunikácia (schopnosť efektívne komunikovať),
  • riešenie problémov (identifikovať a riešiť problémy, tvorivé myslenie),
  • tímová práca (efektívna práca s inými ľuďmi),
  • riadenie seba samého (efektívne riadenie seba a organizácia aktivít),
  • práca s informáciami (schopnosť získavať, analyzovať, usporadúvať, tvoriť a kriticky hodnotiť informácie s použitím výpočtovej techniky),
  • schopnosť učiť sa nové veci,
  • podnikavosť (schopnosť pretaviť myšlienky do aktivít a výsledkov),
  • zanietenie (schopnosť nadchnúť sa pre ideu a získať vnútornú motiváciu),
  • kultúrna citlivosť (schopnosť pochopiť, oceniť a využiť rozdielnosť),
  • zodpovednosť.

 

Aktuálna správa

Newsletter