Dobrovoľnícky profil PLÁNOVAČ

Plánovač je dobrovoľník, ktorý aktívne pomáha a podporuje organizáciu v jej činnosti. Je informovaný o možnostiach a plánoch. Napomáha koordinátorovi pri tvorbe plánov marketingu, definovaní dátumu, či oslovenia a priebehu podujatí.

 

Aké úlohy, resp. aktivity vykonáva spolu s koordinátorom:

·         plán realizácie,

·         definovanie dátumov podujatí,

·         možnosti oslovenia a plán komunikácie,

·         zostavuje plán programu,

·         riešenie problémov.

Čas, ktorý dobrovoľník bude venovať aktivity:

·         2x mesačne / 2 hodiny.

·         Dlhodobo aktivita na 1 akademický rok.

Spolupráca s organizáciou a okolím:

·         koordinátor organizácie AZU,

·         vedenie organizácie,

·         členovia ostatných organizácií.

Výkon činnosti dobrovoľníka:

·         lokálne centrum podpory - univerzita a jej areál,

·         možnosť výkonu činnosti aj v rámci internátov.

Čo táto pozícia ponúka:

·         riadenie seba samého (efektívne riadenie seba a organizácia aktivít),

·         schopnosť učiť sa nové veci,

·         podnikavosť (schopnosť pretaviť myšlienky do aktivít a výsledkov).