Dobrovoľnícky profil REALIZÁTOR

Realizátor je dobrovoľník, ktorý aktívne pomáha realizovať všetky plánované aktivity. Je prakticky orientovaný, aplikuje a realizuje nápady v praxi. Má zameranie na potrebné veci, má zmysel pre povinnosť, je lojálny. Komplikuje úlohy dokáže zorganizovať do pomerne jednoduchých častí.

Aké úlohy, resp. aktivity ktoré vykonáva:

·         realizácia reklamy – výlep plagátov,

·         príprava miestnosti pre podujatie,

·         zabezpečenie techniky a občerstvenia,

·         definuje nedostatky a zlepšenia.

Čas, ktorý dobrovoľník bude venovať aktivity:

·         2x týždenne / 2 hodiny.

·         Dlhodobo aktivita na 1 akademický rok.

Spolupráca s organizáciou a okolím:

·         koordinátor organizácie AZU,

·         vedenie univerzity a jej zložky,

·         návštevníci podujatí.

Výkon činnosti dobrovoľníka:

·         lokálne centrum podpory,

·         miesta podujatí (prevažne univerzita),

·         možnosť výkonu činnosti aj v rámci internátov.

Čo táto pozícia ponúka:

·         komunikácia (schopnosť efektívne komunikovať),

·         riešenie problémov (identifikovať a riešiť problémy, tvorivé myslenie),

·         tímová práca (efektívna práca s inými ľuďmi),

·         riadenie seba samého (efektívne riadenie seba a organizácia aktivít),

·        zanietenie a zodpovednosť.