Dobrovoľnícky profil TÚTOR

Tútor je dobrovoľník, ktorý aktívne pomáha a podporuje študentov v činnosti. Je informovaný o činnostiach na škole. Pozná štruktúru školy a dokáže aktívne riešiť problémy. Informuje študentov o možnostiach pripravuje voľnočasové aktivity.

Aké úlohy, resp. aktivity vykonáva:

·         Starostlivosť o skupinu študentov.

·         Informovanie o možnostiach.

·         Voľnočasové aktivity.

·         Stretávanie a spoznávanie študentov.

·         Riešenie problémov.

Čas, ktorý dobrovoľník bude venovať aktivity:

·         1. skupina (max 15 študentov)

·         1x týždenne/2 hodiny

·         Dlhodobo aktivita na 1 akademický rok.

Spolupráca s organizáciou a okolím:

·         Koordinátor organizácie AZU,

·         členovia študentskej rady,

·         členovia akademického senátu,

·         členovia ostatných organizácií.

Výkon činnosti dobrovoľníka:

·         Univerzita a jej areál,

·         možnosť výkonu činnosti aj v rámci internátov.

Čo táto pozícia ponúka:

·         komunikácia (schopnosť efektívne komunikovať),

·         riešenie problémov (identifikovať a riešiť problémy, tvorivé myslenie),

·         tímová práca (efektívna práca s inými ľuďmi),

·         práca s informáciami (získavať, analyzovať, usporadúvať, tvoriť)

·         zodpovednosť.