Dobrovoľnícky profil WEBMASTER

Webmaster je dobrovoľník, ktorý aktívne a detailne podporuje online systém organizácie. Zameriava sa na potrebné veci, je metodický, svedomitý, pozná všetky kritéria. Vie, čo má kde poslať a ako to má vyzerať. Upozorňuje na nedostatky.

 Aké úlohy, resp. aktivity ktoré vykonáva:

·         sledovanie definovaných webov,

·         správa jednotlivých prvkov systému,

·         zabezpečenie AZU konta a mejlovej komunikácie,

·         definuje nedostatky a zlepšenia.

Čas, ktorý dobrovoľník bude venovať aktivity:

·         2x týždenne / 2 hodiny.

·         Dlhodobo aktivita na 1 akademický rok.

Spolupráca s organizáciou a okolím:

·         stránky zapojených organizácií,

·         koordinátor a vedenie organizácie.

Výkon činnosti dobrovoľníka:

·         lokálne centrum podpory,

·         možnosť výkonu činnosti z domu.

Čo táto pozícia ponúka:

·         riešenie problémov (identifikovať a riešiť problémy, tvorivé myslenie),

·         riadenie seba samého (efektívne riadenie seba a organizácia aktivít),

·         práca s informáciami (schopnosť získavať, analyzovať, usporadúvať, tvoriť a kriticky hodnotiť informácie s použitím výpočtovej techniky),

·         schopnosť učiť sa nové veci,

·         zodpovednosť.