Program

Dobrovoľnícky program v organizácii

Devízou každého národa sú vzdelaní ľudia, ktorí dokážu svoju krajinu múdro viesť a zveľaďovať. Strategickým záujmom každej spoločnosti je mať čo najviac vzdelaných ľudí. Aj malý štát, ako je Slovensko, dokáže ponúknuť tisíce kvalitných absolventov univerzít, ktorí si dokážu nájsť dobré uplatnenie pri zamestnávaní sa doma aj v zahraničí. V poslednom období sa však často ozývajú hlasy volajúce po zvyšovaní ich kompetencií už počas štúdia – prípadne po kompletnej reforme vysokého školstva, ktoré by malo priniesť odlišný prístup vo vzťahu univerzita – študent. Preto sa organizácia AZU - Aktivita Zvyšuje úspech rozhodla zaviesť program dobrovoľníctva AZU. Ide o vytvorenie niekoľkých pozícií v organizácií ktoré umožnia študentom sa zapojiť a rozvíjať svoje zručnosti a skúsenosti.

Uvedomujeme si, že pre potrebný rast študenta a jeho osobný rozvoj je aktívne zapojenie do procesov práce. Rozvoj v oblasti plánovania a riadenia sa dá zabezpečiť len priamym výkonom týchto prác. Preto sme sa rozhodli vypracovať túto smernicu o dobrovoľníckeho programu, ktorá má byť základom správneho manažmentu a vedenia ľudí. Celý program dobrovoľník, ako aj jeho štruktúra sa riadi zákonom č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborný garant:      Ing. Peter Vrábel
Supervízor:             Mgr. Alžbeta Mračková
Konzultant:            Mgr.Jozef Rabatin
Psychológ:             PhDr. Rastislava Varsányiová, CSc.

Aktuálna správa

Newsletter